διανοέω

διανο-έω,
A have in mind, Philostr.Im.2.1:—but in early writers always [suff] διανο-έομαι, [tense] fut. -νοήσομαι: [tense] aor. διενοήθην, part. διανοηθείς in pass. sense, Pl.Lg.654c: [tense] aor. [voice] Med.

-ησάμην D.S.20.3

: [tense] pf.

διανενόημαι Pl.Alc.1.106a

: ([etym.] νοέω):—to be minded, intend, purpose, c. inf. [tense] pres., [tense] fut., or [tense] aor., Hdt.2.121.δ and 126, Ar.Lys.724, Pl.R. 504e, etc.;

μηδὲ δ. περὶ παραθήκης ἄλλο γε ἢ ἀποδιδόναι Hdt.6.86

.

δ; διανενοημένοι βοηθεῖν Th.4.72

, cf. 7.56;

δ. τὴν ἀπόβασιν Id.4.29

;

διανοήθητε ἢ ὑπακούειν ἢ μὴ εἴξοντες Id.1.141

; ὑπουργεῖν ἃ διανοούμεθα (sc. ὑπουργεῖν) Antipho 4.3.4.
II have in mind, τι Hp.VM7; τί διανοούμενος εἶπε what he really meant by his words, Pl.Tht.184a; περί τινος δ. οὑτωσί, ὀρθῶς περί τι, Id.Lg.644d, 686d: c. acc. et inf., think or suppose that . ., Id.Prt.324b, etc.: c. gen. abs.,

διανοεῖσθαί τινων ὡς διαλλαγησομένων Id.R.470e

: abs., think,

λέγω νοῦν ᾧ δ . . . ἡ ψυχή Arist.de An.429a23

;

τὸ διανοεῖσθαι

the process of thought,

Pl. Tht.189e

; opp. νοεῖν, Arist.de An.408b25.
2 bethink oneself, LXXGe.6.6.
III with Advbs., to be minded or disposed so and so, ἄλλως πως πρός τινας, Pl.R.343b;

κακῶς δ. περὶ τῶν οἰκείων Isoc. 1.35

: with ὡς and part., ὅταν ὡς πετόμενοι διανοῶνται when they are affected as if flying, Pl.Tht.158b.

Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό). 2014.

Look at other dictionaries:

 • διανοῆσθε — διανοέομαι have in mind pres imperat mp 2nd pl (doric aeolic) διανοέομαι have in mind pres subj mp 2nd pl διανοέομαι have in mind pres ind mp 2nd pl (doric aeolic) διανοέομαι have in mind pres imperat mp 2nd pl (doric aeolic) διανοέομαι have in… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διανοεῖσθε — διανοέομαι have in mind pres imperat mp 2nd pl (attic epic) διανοέομαι have in mind pres opt mp 2nd pl (epic ionic) διανοέομαι have in mind pres ind mp 2nd pl (attic epic) διανοέομαι have in mind pres imperat mp 2nd pl (attic epic) διανοέομαι… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διανοῇ — διανοέομαι have in mind pres subj mp 2nd sg διανοέομαι have in mind pres ind mp 2nd sg διανοέομαι have in mind pres subj mp 2nd sg διανοέομαι have in mind pres ind mp 2nd sg διανοέομαι have in mind pres subj act 3rd sg διανοέω have in mind pres… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διανοήσει — διανόησις process of thinking fem nom/voc/acc dual (attic epic) διανοήσεϊ , διανόησις process of thinking fem dat sg (epic) διανόησις process of thinking fem dat sg (attic ionic) διανοέομαι have in mind fut ind mp 2nd sg διανοέομαι have in mind… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διανοήσῃ — διανοήσηι , διανόησις process of thinking fem dat sg (epic) διανοέομαι have in mind aor subj mp 2nd sg διανοέομαι have in mind fut ind mp 2nd sg διανοέομαι have in mind aor subj mid 2nd sg διανοέομαι have in mind aor subj act 3rd sg διανοέομαι… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διανοεῖ — διανοέομαι have in mind pres ind mp 2nd sg (attic epic doric ionic) διανοέομαι have in mind pres ind mp 2nd sg (attic epic doric ionic) διανοέομαι have in mind pres ind act 3rd sg (attic epic doric ionic) διανοέω have in mind pres ind mp 2nd sg… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διανοεύμενον — διανοέομαι have in mind pres part mp masc acc sg (epic doric ionic) διανοέομαι have in mind pres part mp neut nom/voc/acc sg (epic doric ionic) διανοέομαι have in mind pres part mp masc acc sg (epic doric ionic) διανοέομαι have in mind pres part… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διανοηθέντα — διανοέομαι have in mind aor part mp neut nom/voc/acc pl διανοέομαι have in mind aor part mp masc acc sg διανοέομαι have in mind aor part pass neut nom/voc/acc pl διανοέομαι have in mind aor part pass masc acc sg διανοέω have in mind aor part pass …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διανοησάμενον — διανοέομαι have in mind aor part mp masc acc sg διανοέομαι have in mind aor part mp neut nom/voc/acc sg διανοέομαι have in mind aor part mid masc acc sg διανοέομαι have in mind aor part mid neut nom/voc/acc sg διανοέω have in mind aor part mid… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διανοησόμεθα — διανοέομαι have in mind aor subj mp 1st pl (epic) διανοέομαι have in mind fut ind mp 1st pl διανοέομαι have in mind aor subj mid 1st pl (epic) διανοέομαι have in mind fut ind mid 1st pl διανοέω have in mind aor subj mid 1st pl (epic) διανοέω have …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διανοουμένων — διανοέομαι have in mind pres part mp fem gen pl (attic epic doric) διανοέομαι have in mind pres part mp masc/neut gen pl (attic epic doric) διανοέομαι have in mind pres part mp fem gen pl (attic epic doric) διανοέομαι have in mind pres part mp… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.